170421CHHSGirlsVarsityvsWForsyth - mac3photography