170330CHHSGirlsVarsityvsDiscovery - mac3photography