170305CHHSGirlsVarsityvsParkview - mac3photography