170203CHHSGirlsVarsityvsNorthview - mac3photography