160304CHHSGirlsVarsityvsParkview - mac3photography